Wszystkich uczestników konkursu ekologicznego na najciekawszą budkę dla owadów pożytecznych informujemy, że z uwagi na olbrzymią ilość nadesłanych prac konkursowych oraz ich różnorodność DZPK O/Wałbrzych podjął decyzję o konieczności nagrodzenia większej liczby osób niż wstępnie zakładaliśmy. W związku z powyższym termin rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego zostaje przesunięty na styczeń 2019,  o czym będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.  Za zmiany organizacyjne konkursu serdecznie przepraszamy.


   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych zaprasza szkoły oraz wskazane poniżej placówki oświatowe do wzięcia udziału w jesiennym konkursie ekologicznym o zasięgu regionalnym, mogą startować uczniowie szkół podstawowych (klasy IV –VIII) oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy z terenu działalności DZPK O/ Wałbrzych tj. powiatów: świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego. Na zwycięzców konkursów czekają atrakcyjne nagrody. Karty zgłoszenia należy przesłać do 15 września 2018r. do siedziby DZPK O/Wałbrzych na adres ul. Wałbrzyska 25-27, 58-100 Świdnica. Pozostałe informację dotyczące szczegółów konkursów dostępne są w załączonych regulaminach, pod numerami tel. 505-765-772, 510-959-962 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Przykładowe budki dla owadów pożytecznych

   Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska, rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych, zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem przyrody. Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęło 119 prac z klas od IV do VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Pracę konkursową stanowiło opowiadanie na temat jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska opatrzone własnoręcznie wykonaną ilustracją. Kryteriami oceny były kreatywność, ciekawe ujęcie tematu, estetyka wykonania pracy oraz zgodność z tematem.

Laureaci dolnośląskiego konkursu plastycznego „Niesamowite opowieści z parków krajobrazowych Dolnego Śląska”:

I   miejsce:  Aleksandra Lewińska – Szkoła Podstawowa nr 10 we Wrocławiu
II  miejsce:  Zofia Ozga – Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzicach
III miejsce: Jakub Masalski – Szkoła Podstawowa nr 10 we Wrocławiu

Wyróżnienie:  Zuzanna Kochańska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie
Wyróżnienie:  Oliwia Majka – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
Wyróżnienie:  Laura Farmus – Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
Wyróżnienie:  Bartosz Bielawski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzicach
Wyróżnienie:  Karolina Krystyniak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

   Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 13.12.2018 o godzinie 11:00 w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych przy ul. Wałbrzyskiej 25-27 w Świdnicy. Wszyscy laureaci oraz szkoły nagrodzonych zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.

II etap gminny 14.12.2018r.
(wytłuszczoną trzcinką zaznaczone jest miejsce II etapu)

DZPK Oddział Wałbrzych

Książański Park Krajobrazowy:

DZPK Oddział Wałbrzych , Świdnica 58-100, ul. Wałbrzyska 25-27

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Świebodzicach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice, gmina Świebodzice, tel.(074) 6669616, Katarzyna Cabanek, Piotr Farej.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z  Oddziałami Integracyjnymi,  ul. Mieszka Starego 4, 58-160 Świebodzice, gmina Świebodzice, tel. (074) 666 96 22 Agnieszka Bielawska

DZPK Oddział Wrocław

Ślężański Park Krajobrazowy:

Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Świdnicka 20a, 55-050 Sobótka, gmina Sobótka, tel. 316 23 46, opiekun Tomasz Ostrowski

Gimnazjum Nr 3 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka, tel. 3162913, gmina Sobótka Iwona Stankiewicz

Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, 55-050 Sobótka, tel. 71 3162261, gmina Sobótka, opiekun Iwona Stankiewicz

Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”:

Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu, ul. Wojska Polskiego 3a, gmina Wołów.tel. 71 389 71 96, opiekun Marzena Dancewicz

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Komuny Paryskiej 18, 56-100 Wołów, gmina Wołów, tel. 389 37 10, Magdalena Nowosad Makarewicz

Szkoła Podstawowa Nr 1 , ul. Trzebnicka 14, 56-100 Wołów, gmina Wołów,
tel. 389 26 24, Monika Pietrzyk

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”:

Gmina Milicz

Dla gminy Milicz II etap odbędzie się w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu przy ul przy ul. Kolejowej 10

Szkoła Podstawowa we Wróblińcu, Wróbliniec 24, 56-300 Milicz, gmina Milicz, tel. 38 49 522, Dorota Piec

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu, ul. Armii Krajowej 7, 56-300 Milicz, gmina Milicz, tel. 38 40 015, Lucyna Ryś

Szkoła Podstawowa w Dunkowej1, 56-300 Milicz, gmina Milicz, tel. 71 3847103, opiekun Ewelina Brodziak

Gmina Żmigród

Szkoła Podstawowa , Powidzko 49, 55-140 Żmigród gmina Żmigród, tel. 71 3856693, opiekun Agnieszka Matunin

Szkoła Podstawowa w Radziądzu, ul Szkolna 2, 55-140 Żmigród, gmina Żmigród, tel. 71 385 60 27. Opiekun Anna Motwicka Kaczor

Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie, ul. Szkolna 11, 55-140 Żmigród, gmina Żmigród, tel. 71 3853558, opiekun Anna Podróżna

DZPK Oddział Legnica

Park Krajobrazowy „Chełmy”:

Zespół Szkół w Męcince 10 b, 59-424 Męcinka, gmina Męcinka tel. 76 870 82 85, opiekun Grażyna Puciato

29. Zespół Szkolno Przedszkolny w Piotrowicach 139, 59-424 Męcinka, tel. 76 8708806, gmina Męcinka, opiekun Grażyna Puciato

Park Krajobrazowy „Doliny Bobru”:

Gmina Świerzawa

Szkoła Podstawowa w Nowym Kościele, ul .Szkolna 12 59-540 Świerzawa, tel. 75 7124119,  gmina Świerzawa,  opiekun Rafał Wolski

Zespół Szkolno Przedszkolny w Świerzawie, ul. Dworcowa 3, 59-540 Świerzawa, gmina Świerzawa, tel. 757135379, opiekun Rafał Wolski

Szkoła Podstawowa Sokołowiec 105, 59-540 Świerzawa, tel.  75 7135775, gmina Świerzawa, opiekun Rafał Wolski

Gmina Lwówek Śląski

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Jana Pawła II, ( z Oddziałami Gimnazjalnymi)ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śl., tel. 75 7824792, gmina Lwówek Śląski, Barbara Sykała,

Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich 32, 59-600 Lwówek Śląski,
tel. 75 784 11 26, gmina Lwówek Śląski, opiekun Anna Lelko


Łącznie uczestnicy II  etapu szkolnego: 84 uczniów z 21  gimnazjów z 8 gmin.

   Celem konkursu było wykonanie zdjęcia dowolnego gatunku drzewa lub grupy drzew na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego lub Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, a poprzez fotografowanie poznanie wartości przyrodniczych terenów chronionych i rozwijanie zdolności artystycznych. Do konkursu zgłoszonych zostało 177 prac fotograficznych z 14 szkół podstawowych regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, techniczna i artystyczna nadesłanych zdjęć.

   Celem konkursu było: rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, rozbudzanie zainteresowania przyrodą regionalną, wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i estetycznych swojego otoczenia, propagowanie aktywnych form spędzenia czasu wolnego, rozsławianie piękna i bogactwa lasu, łąk, pól i zabudowy, pokazanie harmonii w środowisku, zachęcanie do odkrywania i prezentacji zdolności fotograficznych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęło 235 prac konkursowych od 147 uczestników z 26 placówek: szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych regionu wałbrzyskiego. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu jego estetyka, oryginalność prac.

   Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Ponadregionalnego Konkursu dla uczniów szkół z terenu parków krajobrazowych pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2018/2019 r.

I etap szkolny XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski odbędzie się 16 listopada 2018r. o godz. 10:00

Z uwagi na fakt, że w gimnazjach pozostały tylko kl. III, do tegorocznej edycji konkursu zapraszamy do udziału również uczniów kl. VII i VIII Szkół Podstawowych.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, klauzulą obowiązku informacyjnego i odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do DZPK w terminie do 22 października 2018 r. pocztą na adres Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław,  faksem 71 3367289, bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa
Klauzula obowiązku informacyjnego i zał. Nr 1 Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Oświadczenie nauczyciela
Oświadczenie zgoda rodzica
Protokół z I etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski


   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych zaprasza szkoły oraz wskazane poniżej placówki oświatowe do wzięcia udziału w jesiennym konkursie krajoznawczym. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas od IV do VIII z całego województwa dolnośląskiego. Na zwycięzców konkursów czekają atrakcyjne nagrody. Karty zgłoszenia należy przesłać do 15 września 2018r. do siedziby DZPK O/Wałbrzych na adres ul. Wałbrzyska 25-27, 58-100 Świdnica. Pozostałe informację dotyczące szczegółów konkursów dostępne są w załączonych regulaminach, pod numerami tel. 505-765-772, 510-959-962 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych regionu jeleniogórskiego do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Jesienne kolory drzew”. Celem konkursu jest odkrywanie wartości przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych oraz rozwijanie zdolności artystycznych w fotografowaniu przyrody.

Prace konkursowe należy przesyłać/dostarczyć do 12 listopada 2018 r. na adres DZPK Oddział Jelenia Góra ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych-Strachocin serdecznie zaprasza uczniów wszystkich klas szkół podstawowych z regionu wałbrzyskiego (powiaty: kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, dzierżoniowski) do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. "Słońce w obiektywie". Prace należy przesyłać lub dostarczyć do 30 października 2018 r. uprzednio wysłać formularz zgłoszeniowy (10.10.2018 r.) na adres DZPK O/Wałbrzych-Strachocin (Strachocin 42, 57-550 Stronie Śląskie).

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu dostępne są w regulaminie konkursu oraz pod nr telefonu komórkowego 500 633 763 lub pod e-mail'em: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin
Karta zgłoszenia

   W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VII edycji konkursu fotograficznego „Drzewo jako element krajobrazu w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy”.
Konkurs został skierowany do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych z terenu parku krajobrazowego „Dolina Baryczy” z części wielkopolskiej i dolnośląskiej. Uroczystego otwarcia finału konkursu dokonali Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Piotr Śnigucki oraz Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Pan Janusz Łakomiec. Omówiono charakter nadesłanych prac i sposoby podejścia do ujęcia tematu konkursu.