Rodzaje i gatunki roślin:

1. śnieżyczka przebiśnieg
2. śnieżyca wiosenna
3. zimowit jesienny
4. salwinia pływająca
5. głóg
6. babka lancetowata
7. kasztanowiec
8. bluszcz
9. mniszek (pospolity, lekarski)
10. tatarak
11. jodła
12. jałowiec pospolity
13. konwalijka dwulistna
14. języcznik zwyczajny
15. leszczyna
16. kosaciec żółty
17. kosaciec syberyjski
18. lilia złotogłów
19. kotewka orzech wodny
20. rokitnik (zwyczajny, pospolity)
21. cis
22. pierwiosnek/pierwiosnka lekarski/lekarska
23. pióropusznik strusi
24. długosz królewski
25. czosnek niedźwiedzi
26. naparstnica purpurowa
27. knieć błotna, kaczeniec
28. len złocisty
29. kokorycz
30. ziarnopłon wiosenny


Rodzaje i gatunki zwierząt:

1. dzięcioł duży
2. dzięcioł zielony
3. zimorodek
4. rzekotka drzewna
5. grzebiuszka ziemna
6. ropucha zielona
7. rzęsorek rzeczek
8. jaszczurka zwinka
9. kozioróg dębosz
10. jelonek rogacz
11. minóg rzeczny
12. leszcz
13. płoć
14. szczupak
15. modraszka/sikora modra
16. bogatka/sikora bogatka
17. podróżniczek
18. chomik
19. suseł
20. łasica
21. kuna
22. popielica
23. borsuk
24. bażant
25. łoś
26. kawka
27. sroka
28. kumak
29. traszka
30. zaskroniec

   W dniu 29 kwietnia 2021r. odbył się w formie zdalnej, dla uczniów kl. V szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa, I etap - szkolny konkursu, pt. „Przyroda wokół nas” - IX edycja. Konkurs współorganizowany jest przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.
W konkursie wzięło udział 14 szkół podstawowych łącznie ok. 200 uczniów.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych na podstawie wyników 4 najlepszych uczniów z poszczególnych szkół, Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący Komisji Konkursowej Piotr Śnigucki – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Sekretarz Komisji Konkursowej Katarzyna Ossowska Kościelniak Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Członkowie:
Paweł Sendecki Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
Edyta Ostrowska Dyrektor w Wydziale Promocji i Wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Aleksandra Podgórska – Inspektor w Wydziale Promocji i Wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Irena Krasicka Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
po podsumowaniu wyników, wyłoniła 10 najlepszych szkół (łączna suma punktów 4 najlepszych uczniów), które wezmą udział w etapie powiatowym.
II etap powiatowy zaplanowany jest na czerwiec, z uwagi na sytuacje pandemiczną, informacja o formie konkursu zostanie przekazana w terminie późniejszym .


Najwyższą liczbę punktów 81 uzyskała :

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich

Następnie kolejno:

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce 80 pkt.
3. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim 78 pkt.
4. Szkoła Podstawowa w Czernicy 76 pkt.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Dobrzykowicach 75 pkt.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 70 pkt.
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie 66 pkt.
8. Szkoła Podstawowa w Kobierzycach 64 pkt.
9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach 64 pkt.
10. Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim 61 pkt.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza Uczniów klas 6-8 szkół podstawowych Dolnego Śląska do wzięcia udziału w konkursie „Jestem EKO, jestem trendy”. Konkurs trwa do 25.05.2021r. i polega na nagraniu krótkiego filmiku przedstawiającego przykłady-wskazówki z mojego codziennego życia, które świadczą o tym, że dbam i chronię środowisko oraz przestrzegam zasad ekologicznego życia. Konkurs jest ciekawym sposobem na pokazanie swoich zdolności aktorskich, a także uświadomienie innym- rówieśnikom, znajomym, bliskim jak w prosty sposób możemy zadbać o środowisko w codziennym życiu.
Celem konkursu jest:

- wspieranie postaw proekologicznych wśród uczniów,
- promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci uczących się,
- uświadomienie uczniom jak nasz sposób życia i przyzwyczajenia konsumenckie wpływają na stan i zagrożenia środowiska, w którym żyjemy, uczymy się, odpoczywamy.
Szczegóły konkursu znajdą Państwo w załączonym regulaminie. Zwycięzcy otrzymają wartościowe nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2


Zachęcamy także do odwiedzenia strony: http://edukacja.dzpk.pl/ , gdzie znajdują się ciekawe łamigłówki, testy i inne zadania przyrodnicze dla dzieci i młodzieży.

   Dnia 22.04.2021r. o godz. 10:00 przeprowadzony został w formie zdalnej IV wojewódzki etap XX edycji konkursu dla uczniów szkół z terenów parków krajobrazowych Polski pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie, w naszym województwie udział wzięło 9 czteroosobowych drużyn, reprezentujących 9 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.

W konkursie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie, reprezentująca Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” zajmując I miejsce.

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie, reprezentująca Park Krajobrazowy Gór Sowich.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wilkanowie reprezentująca Śnieżnicki Park Krajobrazowy.

Ponadto wyłoniono 3 najlepszych uczestników w części rozpoznawanie roślin i zwierząt chronionych: 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Wilkanowa i 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Dzierżoniowa.

Drużyny, które zostały laureatami etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego oraz jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, a laureaci i ich szkoły wyrażą chęć, będzie możliwość pobytu na warsztatach ekologicznych w CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu w dniach od 31 maja do 02 czerwca 2021 r.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali za udział w etapie wojewódzkim nagrody książkowe i dyplomy.
Drużyna zwycięska w trzyosobowym składzie będzie reprezentowała Dolny Śląsk na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 09 czerwca 2021 r. w zależności od sytuacji, w formie zdalnej bądź też bezpośrednio w swojej szkole, przy udziale pracownika Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.


Gratulujemy!

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.:„Pory roku w Przemkowskim Parku Krajobrazowym- wiosna”
Konkurs miał na celu uwrażliwianie dzieci na piękno wiosennej przyrody, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci oraz ich zainteresowań twórczych. Upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 31 prac plastycznych, z czterech placówek: Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej oraz Przedszkola Miejskiego w Chocianowie.
Komisja konkursowa w składzie: Joanna Więckowska – pracownik Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 01.03.2021 r., dokonała oceny prac.

   X edycja Konkursu dla klas V Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego pt. „Przyroda wokół nas” współorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.

I etap (szkolny) – 29 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 w szkołach

Do pobrania materiały dotyczące Parków Krajobrazowych z terenu Powiatu Wrocławskiego:

Ślężański Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy

Obowiązek informacyjny
Regulamin Konkursu pt. „Przyroda Wokół Nas” 2021 r.
Regulamin powiatowego finału konkursu pt. „Przyroda wokół nas” 2021 r.
Karta zgłoszenia

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica-Myślibórz zakończył nabór zgłoszeń do konkursu „Ptasi fast food- goście w moim karmniku”. Celem konkursu było m.in.: rozwijanie zainteresowań związanych z obserwacją zwierząt, kształtowanie świadomości uczniów na temat trudnych warunków w jakich żyją ptaki w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na znaczenie dokarmiania zwierząt zimą oraz nauka rozpoznawania gatunków ptaków pojawiających się w karmniku.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt.:

„Zimowa rzeźba w Przemkowskim Parku Krajobrazowym”

Konkurs miał na celu rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci oraz ich zainteresowań twórczych. Zachęcanie społeczeństwa do przebywania na świeżym powietrzu, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych oraz kulturowych.

Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 13 prac plastycznych, z pięciu placówek: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Radwanicach, Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej, Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.

Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 01.03.2021 r., dokonała oceny prac.

Zwycięzcy konkursu:

I. Pierwsze miejsce zajęły prace:
VIKTORII HERMAN z Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach
II. Drugie miejsce zajęła praca
LENY CHODAK ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
III. Trzecie miejsce zajęła praca
AGNIESZKI WĘGRZYN z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.

Wyróżnione prace:

WANESSY KAŁUŻY ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
TOMASZA MAJEWSKIEGO z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.