Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska oraz ich przyrody, rozwijanie wyobraźni oraz zdolności literackich, zachęcanie do obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrodniczym oraz promocja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
    Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęły 84 prace uczniów szkół podstawowych z klas IV – VII z terenu województwa dolnośląskiego
Praca konkursowa to wiersz o gatunku drzewa, rosnącym na terenie dolnośląskich parków krajobrazowych.
    Kryteriami oceny były kreatywność, ciekawe ujęcie tematu, zgodność z tematem, samodzielność wykonania oraz poprawność stylistyczna i językowa.

Laureaci wojewódzkiego konkursu „Magia drzew”
I miejsce: Jaśmina Cwajda – Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu
II miejsce: Magdalena Bielska – Szkoła Podstawowa w Jaźwinie
III miejsce: Julia Kaczmarska – Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Wyróżnienie: Oliwia Raszewska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy.