OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.:

„Świat nietoperzy - 2020”

Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów potrzeby ochrony przyrody, umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, ochrony środowiska naturalnego nietoperzy oraz promocję Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych jego walorów przyrodniczych i kulturowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęło 25 prac plastycznych, z pięciu placówek oświatowo-wychowawczych: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 2 w Szklarach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Parchowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 01.06.2020 r., dokonała oceny prac.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.


Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: klasy I –III
I. Pierwsze miejsce zajęły prace:
EMILII SOKALSKIEJ klasa III z Szkoły podstawowej w Parchowie
MATEUSZA KALECKO klasa II ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych.
II. Drugie miejsce zajęła praca
MAKSYMILIANA BUKOWCZYK klasa I ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
III. Trzecie miejsce zajęła praca
TOMASZA SKIBICKIEGO klasa II ze Szkoły Podstawowej w Parchowie.
Wyróżniona praca w kategorii wiekowej: klasy I –III
ALICJI GREGORCZYK klasa I ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.

Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: klasy IV – VIII
I. Pierwsze miejsce zajęła praca
MICHAŁA KONDRATA klasa VII ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych.
II. Drugie miejsce zajęła praca
MAI JUDY klasa VII ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
III. Trzecie miejsce zajęła praca
OSKARA BUKOWCZYKA klasa IV ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
Wyróżniona praca w kategorii wiekowej: klasy IV – VIII
POLI JUDY klasa VII ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego raz opiekunom dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców zostaną dostarczone do szkół do koniec miesiąca czerwca 2020 r.
W załączeniu galeria zdjęć nagrodzonych prac.

Laureaci kl 1-3.jpg Laureaci kl 4-8.jpg Pozostale prace kl 1-3.jpg

Pozostale prace kl 4-8.jpg Praca 1.jpg Praca 2.jpg

Wyroznienie kl 1-3.jpg Wyroznienie kl 4-8.jpg

Sporządziła: Anna Witrykus