W dniu  20 listopada 2019 r., w siedzibie DZPK O/Legnica – Piotrowice 89 – Przemkowski Park Krajobrazowy, rozstrzygnięto konkurs plastyczny organizowany w ramach międzynarodowej kampanii - „Sprzątanie Świata 2019” pod hasłem:

„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2019”.

Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów postaw i nawyków proekologicznych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych oraz kulturowych.

Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęło 23 prace plastyczne, z trzech placówek oświatowo-wychowawczych: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie,  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.

Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica,  w dniu 20. 11. 2019 r., dokonała oceny prac. Przyznano nagrody  w trzech kategoriach.

Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: klasy I – III

  I.    Pierwsze miejsce zajęła praca JULII  ŁEŃSKIEJ klasa III z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej

 II.    Drugie miejsce zajęły prace ADAMA SŁOMY klasa I oraz KATARZYNY FIGAS klasa III  ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.

III.    Trzecie miejsce zajęła praca LENY CHODAK klasa I ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.

Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: klasy IV – V

  I.    Pierwsze miejsce zajęła praca ANNY WALAS klasa V ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.

 II.    Drugie miejsce zajęła praca OLIWII CHODAK klasa V ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.  
III.    Drzecie miejsce zajęły prace ALEKSANDRY BOCZULI oraz MARTYNY PAKUŁY klasa V ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
 
Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: klasy VI – VIII

  I.    Pierwsze miejsce zajęła praca MAGDALENY PIOTROWSKIEJ klasa VII ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.

 II.    Drugie miejsce zajęła praca KAROLINY CHOŁDA klasa VI ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.

III.    Trzecie miejsce zajęła praca MICHAŁA BAŁACIAK  klasa VI ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców zostaną dostarczone do szkół do koniec miesiąca listopada 2019 r.  

klasy 1-3.jpg klasy 4-6.jpg klasy 6-8.jpg