Celem konkursu było: rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, rozbudzanie zainteresowania przyrodą regionalną, wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i estetycznych swojego otoczenia, propagowanie aktywnych form spędzenia czasu wolnego, rozsławianie piękna i bogactwa lasu, łąk, pól i zabudowy, pokazanie harmonii w środowisku, zachęcanie do odkrywania i prezentacji zdolności plastycznych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęły 194 prace konkursowe od 194 uczestników z 28 placówek: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych regionu wałbrzyskiego. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu jego estetyka, oryginalność prac.

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego pt. „Zwierzęta chronione Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska”:

 


W kategorii Szkół Podstawowych klasy IV-VIII:

  I. MIEJSCE: Magdalena Koszyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej
 II. MIEJSCE: Oliwia Stęplweska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej
III. MIEJSCE: Aleksandra Zielińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie
Wyróżnienie: Julia Rosiennik – Zespół Szkół nr 3 w Bożkowie
Wyróżnienie: Oliwia Zontek – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie
Wyróżnienie: Nela Hajduk – Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
Wyróżnienie: Victoria Łokotko – Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej
Wyróżnienie: Hubert Jagiełło – Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
Wyróżnienie: Kamila Gonczarenko – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej Wyróżnienie: Julia Trzósło – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe:

  I. MIEJSCE: Emilia Strzelińska – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie
 II. MIEJSCE: Wiktoria Szargawińska – Regionalna Szkoła Turystyczna im. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju
III. MIEJSCE: Paulina Bednarska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Wszyscy laureaci oraz szkoły nagrodzonych zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach konkursu. Termin wręczenia nagród zostanie przesłany drogą elektroniczną oraz telefoniczną.