W dniu 16 2019 r. odbył się finał konkursu pn. "Przyroda wokół nas" organizowany już po raz ósmy przez Powiat Wrocławski oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (DZPK). Dzięki uprzejmości Radosława Ratajszczaka – Prezesa ZOO, w tym roku również wydarzenie zorganizowano na terenie Ogrodu Zoologicznego, w sali wykładowej wrocławskiego Afrykarium.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas V szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego. Finałowa dziesiątka szkół, reprezentowana przez sześcioosobowe zespoły – laureatów etapu szkolnego, została wyłoniona spośród 29 zgłoszonych szkół i 1529 uczniów.


Finalistów oraz opiekunów przywitał Piotr Śnigucki – Dyrektor DZPK oraz Pani Edyta Ostrowska - Dyrektor Wydziału Promocji i wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

Pierwsza część rozgrywek finałowych polegała na zespołowym wypełnianiu testów. Następnie w oparciu o prezentację multimedialną, uczestnicy już samodzielnie rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt.

W przerwach między zmaganiami konkursowymi dzieci mogły zwiedzać Afrykarium, co niewątpliwie stanowiło dodatkową atrakcję tegorocznej edycji konkursu.

W tym czasie komisja, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, skrupulatnie weryfikowała prace i liczyła punkty. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: dyrektor Piotr Śnigucki (przewodniczący komisji), Katarzyna Ossowska-Kościelniak (sekretarz) i Paweł Sendecki oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: Irena Krasicka – dyrektor wydziału Ochrony Środowiska, a także reprezentanci Biura Promocji i Wsparcia Społecznego: kierownik – Edyta Ostrowska oraz Aleksandra Podgórska.

Wszyscy uczestnicy powiatowego finału konkursu otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki, natomiast laureaci 3 pierwszych miejsc dodatkowo zdobyli nagrody rzeczowe, w postaci sprzętu elektronicznego. Główną nagrodą w konkursie będzie wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra" w Myśliborzu na trzydniowe warsztaty ekologiczne.

Zwycięzcy finału powiatowego konkursu:

  I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim

 II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tyńcu Małym

Ponadto dla Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach, która wg punktacji zdobyła IV miejsce Dolnośląski Zespół Parków jako nagrodę dodatkową zaprosił na WARSZTATY PLENEROWE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA pn. „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – MAJ  2019r.”

W ramach konkurencji związanej z rozpoznawaniem gatunków roślin i zwierząt wyłoniono trzech najlepszych uczestników w tej kategorii:

Hannę Kroik ze Szkoły Podstawowej z Kamieńca Wrocławskiego

Filipa Radko ze Szkoły Podstawowej z Kobierzyc

Polę Paluszak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Katach Wrocławskich

Serdecznie gratulujemy!

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg