W dniu  05 kwietnia 2019 r. w szkołach z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa odbył się I etap - szkolny konkursu, pt. „Przyroda wokół nas” - VIII edycja współorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.
Do konkursu zgłosiły się 29 szkół podstawowych łącznie 1529 uczniów.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych na podstawie przesłanych wyników 6 najlepszych uczniów z poszczególnych szkół, Komisja Konkursowa w składzie:


Przewodniczący Komisji Konkursowej Piotr Śnigucki – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Sekretarz Komisji Konkursowej Katarzyna Ossowska Kościelniak – Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Członkowie:
Paweł Sendecki – Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
Edyta Ostrowska – p.o. Kierownika w Biurze Promocji i wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Aleksandra Podgórska – Podinspektor w Biurze Promocji i Wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
po podsumowaniu wyników, wyłoniła 10 najlepszych szkół (łączna suma punktów 6-ciu najlepszych uczniów), które zostaną zaproszone na etap powiatowy.
II etap – powiatowy odbędzie się 16 maja 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej na terenie ZOO. Zaproszenia zostaną przesłane do szkół w terminie późniejszym.

Najwyższą liczbę punktów 122 uzyskała :
 1.    Szkoła Podstawowa im. B. Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim

Następnie kolejno:
 2.    Szkoła Podstawowa w Kobierzycach                                                                           110 pkt.
 3.    Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym,                                                         105 pkt.
 4.    Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Siechnicach                                              102 pkt.
 5.    Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie   100 pkt.
 6.    Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich           99 pkt.
 7.    Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich                                                      98 pkt.
 8.    Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach                                                                       98 pkt.
 9.    Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie                                                 96 pkt.
10.   Szkoła Podstawowa w Żórawinie                                                                                    96 pkt.
 

Lista roślin i zwierząt obowiązująca na etapie II (powiatowym) konkursu „Przyroda wokół nas”.