Dnia 22.03.2019r. o godz. 10:00 w Sali II C na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się IV wojewódzki etap XVIII edycji konkursu dla uczniów szkół  z terenów parków krajobrazowych Polski pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie udział wzięło 12 czteroosobowych drużyn, reprezentujących 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.


W konkursie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworze,  reprezentująca Park Krajobrazowy Chełmy w składzie:

1.    Martyna Gajda
2.    Szymon Bander
3.    Hanna Sobczak
4.    Szymon Adamski

Pod opieką: Pani Joanny Adamskiej

II miejsce zajęła drużyna  ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Lwówku Śląskim, reprezentująca   Park Krajobrazowy „Doliny Bobru” w składzie:

1.    Hanna Sysak
2.    Mariola Borejsza
3.    Maciej Mruk
4.    Bartłomiej Zubko

Po opieką: Pani Barbary Sykała

 III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce reprezentująca  Ślężański Park Krajobrazowy w składzie:

1.    Klaudia Gałązka
2.    Weronika Sadkiewicz
3.    Lena Bąkowska
4.    Maja Kwiatkowska

Po opieką: Pana Tomasza Ostrowskiego

Ponadto wyłoniono 7 najlepszych uczestników w konkurencji indywidualnej rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych.

1.    Klaudia Gałązka
2.    Julianna Sokołowska
3.    Seweryn Aletorowicz
4.    Zuzanna Dubina
5.    Szymon Bander
6.    Martyna Gajda
7.    Szymon Plewa

Drużyny, które zostały laureatami etapu wojewódzkiego otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkół średnich od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wpisane na podstawie Dyplomów .
Drużyny zwycięskie otrzymały również  nagrody rzeczowe (książki, tablety, głośniki bezprzewodowe, słuchawki, opaski na rękę), a także wyjazd na warsztaty ekologiczne w dniach 06-09 maja 2019 r. do CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali za udział w etapie wojewódzkim nagrody książkowe i dyplomy, ponadto opiekunowie zwycięskich drużyn  otrzymali opaski elektroniczne na rękę.
    Nagrody i organizacja etapu wojewódzkiego zrealizowane były dzięki dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Drużyna zwycięska będzie reprezentowała Dolny Śląsk na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 04 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Gratulujemy!