Celem konkursu było rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, zainteresowanie problemem zmniejszania się populacji pszczół, pogłębienie wiedzy uczniów na temat owadów pożytecznych, zachęcenie do obserwacji otaczającego środowiska, rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania budek dla owadów oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
   Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęło 119 prac od: uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy z terenu działalności DZPK O/ Wałbrzych (teren byłego województwa wałbrzyskiego).
   Pracę konkursową stanowiła budka dla owadów wykonana z materiałów naturalnych. Kryteriami oceny były kreatywność, estetyka wykonania, funkcjonalność, solidność i zgodność pracy z tematem.

Laureaci dolnośląskiego konkursu ekologicznego na najciekawszą budkę dla owadów pożytecznych:


  I miejsce:  Andrzej Wadoń – Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS, Bardo
 II miejsce:  Jakub Bester  – Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS, Bardo
III miejsce:  Anna Bomba – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Wałbrzychu

Wyróżnienie:  Łukasz Kawa – Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdnicy
Wyróżnienie:  Zofia Rył – Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowej Rudzie
Wyróżnienie:  Karolina Korzecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
Wyróżnienie:  Wiktor Kołodziej – Świetlica Środowiskowa przy OPS w Mieroszowie
Wyróżnienie:  Wiktor Żak – Szkoła Podstawowa w Ścinawce Średniej

   Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 29.03.2019 o godzinie 11:00 w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych przy ul. Wałbrzyskiej 25-27 w Świdnicy. Wszyscy laureaci oraz instytucje osób nagrodzonych zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.