Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska, rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych, zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem przyrody. Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęło 119 prac z klas od IV do VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Pracę konkursową stanowiło opowiadanie na temat jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska opatrzone własnoręcznie wykonaną ilustracją. Kryteriami oceny były kreatywność, ciekawe ujęcie tematu, estetyka wykonania pracy oraz zgodność z tematem.

Laureaci dolnośląskiego konkursu plastycznego „Niesamowite opowieści z parków krajobrazowych Dolnego Śląska”:

I   miejsce:  Aleksandra Lewińska – Szkoła Podstawowa nr 10 we Wrocławiu
II  miejsce:  Zofia Ozga – Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzicach
III miejsce: Jakub Masalski – Szkoła Podstawowa nr 10 we Wrocławiu

Wyróżnienie:  Zuzanna Kochańska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie
Wyróżnienie:  Oliwia Majka – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
Wyróżnienie:  Laura Farmus – Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
Wyróżnienie:  Bartosz Bielawski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzicach
Wyróżnienie:  Karolina Krystyniak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

   Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 13.12.2018 o godzinie 11:00 w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych przy ul. Wałbrzyskiej 25-27 w Świdnicy. Wszyscy laureaci oraz szkoły nagrodzonych zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.