W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VII edycji konkursu fotograficznego „Drzewo jako element krajobrazu w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy”.
Konkurs został skierowany do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych z terenu parku krajobrazowego „Dolina Baryczy” z części wielkopolskiej i dolnośląskiej. Uroczystego otwarcia finału konkursu dokonali Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Piotr Śnigucki oraz Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Pan Janusz Łakomiec. Omówiono charakter nadesłanych prac i sposoby podejścia do ujęcia tematu konkursu.


Następnie Dyrektorzy przystąpili do wręczenia nagród. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne. Nagrodami w tym konkursie były książki-albumy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach, oraz nagrody- wyróżnienia za udział dla wszystkich finalistów i nagrody  wraz z podziękowaniami  dla opiekunów. Po wręczeniu nagród odbyła się krótka dyskusja na temat wybrania ewentualnego tematu  dla przyszłorocznego konkursu. Na zakończenie uroczystości wszystkich uczestników i gości zaproszono na drobny poczęstunek. Po zakończeniu uroczystości finaliści mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych, pod przewodnictwem pracownika Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Poniżej lista laureatów konkursu:

Kategoria Szkoła Podstawowa:

I   miejsce: Szkoła Podstawowa w Raczycach
II  miejsce: Szkoła Podstawowa w Wziąchowie Wielkim
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Dębnicy

Kategoria Klasy Gimnazjalne przy szkołach podstawowych:

I   miejsce: Szkoła Podstawowa we Wróblińcu
II  miejsce : Szkoła Podstawowa w Odolanowie
III miejsce : Szkoła Podstawowa we Wróblińcu