Celem konkursu było wykonanie 1 – 3 fotografii przedstawiających obiekt zabytkowy bądź ich zespół, usytuowanych na terenie jednego z 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska. Zgłoszonych zostało 117 fotografii z 14 szkół podstawowych. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, techniczna oraz artystyczna nadesłanych fotografii.

Obradująca w dniu 29.05.2018 r. komisja konkursowa złożona z pracowników DZPK Oddział Jelenia Góra oraz przedstawiciela Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach za wykonanie zdjęcia wiatraka w Duchowie, drugie miejsce – uczeń ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim za fotografię przedstawiającą kaplicę św. Onufrego w Stroniu Śląskim, trzecie miejsce – uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze za wykonanie fotografii wieży zamkowej we Wleniu. Postanowiono również przyznać jedno wyróżnienie uczniowi ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze za wykonanie fotografii zajazdu „Perła Zachodu” nad Jeziorem Modrym koło Jeleniej Góry.

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku podczas imprezy edukacyjnej pt. „Festyn Pełen Atrakcji” organizowanej przez Związek Gmin Karkonoskich na terenie parku przy Pałacu w Bukowcu.