Dnia 23.03.2018r. o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II  na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się IV wojewódzki etap XVII edycji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie udział wzięło 12 czteroosobowych drużyn, reprezentujących 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.


W konkursie zwyciężyła drużyna z Gimnazjum gminnego w Sobótce reprezentująca  Ślężański Park Krajobrazowy, w składzie:

1.    Weronika Guzik
2.    Klaudia Gałązka
3.    Weronika Sadkiewicz
4.    Marta Sadkiewicz

Pod opieką Pana Tomasza Ostrowskiego


II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wilkanowie reprezentująca  Śnieżnicki Park Krajobrazowy, w składzie:

1.    Karol Mikołajczyk
2.    Natalia Adamów
3.    Roksana Gil
4.    Martyna Wawrzyniak

Pod opieką Pani Agnieszki Stefanowicz


III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Jaworze reprezentująca Park Krajobrazowy Chełmy,  w składzie:

1.    Szymon Bander
2.    Jan Szwedo
3.    Karol Czarnecki
4.    Mateusz Michalkiewicz

Pod opieką Pani Joanny Adamskiej


Ponadto wyłoniono 4 najlepszych uczestników w konkurencji indywidualnej rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych,  zostali nimi: Karol Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Wilkanowie, Hubert Moździerz z Zespołu Szkół w Pieszycach, Weronika Guzik i Weronika Sadkiewicz z Gimnazjum w Sobótce.

Drużyny, które zostały laureatami etapu wojewódzkiego otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkół średnich od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wpisane na podstawie Dyplomów .
Drużyny zwycięskie otrzymały również  nagrody rzeczowe (książki, tablety, aparaty fotograficzne, głośniki bezprzewodowe, słuchawki), a także wyjazd na warsztaty ekologiczne w dniach 07-10 maja 2018r. do CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali za udział w etapie wojewódzkim nagrody książkowe i dyplomy, ponadto opiekunowie zwycięskich drużyn  otrzymali dyski zewnętrzne.
Nagrody i organizacja etapu wojewódzkiego zrealizowane były dzięki dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Drużyna zwycięska będzie reprezentowała Dolny Śląsk na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 05 czerwca 2018 r. w Szczecinie.

Gratulujemy!

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg