Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu O/Wałbrzych ogłasza konkurs plastyczny pt. „Wakacyjna pocztówka z Parku Krajobrazowego Dolnego Śląska”.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem konkursu jest:

• pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska
• zachęcanie do obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrodniczym
• promocja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
• rozwijanie zainteresowania fotografią przyrodniczą
• promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez przebywanie na łonie natury
• zachęcanie do realizowania turystyki i rekreacji na terenie Parków Krajobrazowych

Praca konkursowa to praca plastyczna wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu w 2021 roku prezentująca wakacyjny widok w jednym z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska.

WAŻNE DATY:

- 15 październik br. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych, wraz z kartą zgłoszeniową i metryczką pracy konkursowej
- 29 październik br. – ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej DZPK

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Analiza ryzyka
Obowiązek informacyjny do regulaminów
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia