Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra ogłasza wyniki konkursu fotograficznego pt. „Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”

   Celem konkursu było poznanie obiektów geologicznych znajdujących się na obszarze parku krajobrazowego, a także artystyczne zaprezentowanie przyrody nieożywionej na fotografii.

W konkursie udział wzięło 32 uczestników, którzy nadesłali w sumie 55 prac konkursowych.

Laureaci konkursu:

  I miejsce: Radosław Skrzydłowski, tytuł pracy: „Dziki Wąwóz”

 II miejsce: Szymon Bialic, tytuł pracy: „Nek bazaltowy z porwakami piaskowca”

III miejsce: Aleksandra Trytek, tytuł pracy: „Piaskowce triasowe w Nielestnie”

Komisja konkursowa postanowiła przyznać dwa wyróżnienia:

Maciej Kopyto, tytuł pracy: „Lawy poduszkowe - Zamek Wleń”

Waldemar Kapustka, tytuł pracy: „Szwajcaria Lwówecka - Lwówek Śląski”

 

W sprawie przekazania dyplomów i nagród będziemy kontaktowali się z uczestnikami i laureatami indywidualnie.

Nagrody będą do odbioru w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 2 w Jeleniej Górze

Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!Dziękujemy jeleniogórskiej grupie biegaczy The Veterans - Panowi Eugeniuszowi Gronostajowi i Kazimierzowi Wojtasik za pomoc przy obradach komisji konkursowej oraz przekazanie nagród dla laureatów.