Celem konkursu było: rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, rozbudzanie zainteresowania przyrodą regionalną, wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i estetycznych swojego otoczenia, propagowanie właściwych zachowań proekologicznych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrodniczym, zachęcanie do odkrywania i prezentacji zdolności plastyczno-technicznych, innowatorskie rozwiązania z wykorzystaniem recyclingu.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęły 43 prace konkursowe od 43 uczestników z 14 placówek oświatowych Dolnego Śląska. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu, jego estetyka, oryginalność prac.

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego – technicznego pt. „Maskotka DZPK”:

I miejsce: Filip Pęksyk – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IIIb
II miejsce: Julia Sienkiewicz – SP im. W. Witosa w Trzebieszowicach – klasa I, Adrian Burkat - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawce Średniej – klasa III
III miejsce: Aleksander Rinke – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IIIb, Zuzanna Jakubiec – SP im. Gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach – klasa I, Wiktoria Polichowska – SP im. W. Witosa w Trzebieszowicach – klasa VI

Wyróżnienie:
• Jakub Jurski – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IV
• Emilia Dela – Dolnośląski Zespół Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu – klasa VIII
• Maja Rej – SP nr 1 im. Pieszyckiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach – klasa IVa
• Martyna Bojko – SP w Wojborzu – klasa VIIa
• Kacper Zielonka – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa II
• Magdalena Koszyńska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawce Średniej – klasa VIIIb
• Zuzanna Szel – SP nr 1 im. Pieszyckiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach – klasa IVb
• Natalia Świderska – SP im. M. Kopernika w Radkowie – klasa IV
• Julia Siljanczuk – PSP nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu – klasa IIIb
• Leokadia Pośpiech – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie – klasa ze szkoły branżowej I stopnia
• Filip Gadziński – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IV
• Anna Sztuka – Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – klasa VIIIa
• Natalia Sulmowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IVb
• Emilia Gładysz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wambierzycach – klasa VIII