Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt.: „Z kim przylatuje wiosna?”. Celem konkursy było zachęcenie dzieci do zapoznania się z gatunkami ptaków wędrownych żyjących w Polsce oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu świata zwierząt.
W konkursie udział wzięło 11 szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Ogółem zgłoszonych zostało 77 prac konkursowych. W dniu 24 maja 2021 r. komisja konkursowa dokonała oceny zakwalifikowanych do konkursu prac. Kryteriami oceny była: zgodność pracy z tematem konkursu, kreatywność, estetyka, wartość merytoryczna i artystyczna pracy plastycznej oraz samodzielność jej wykonania. Komisja wyłoniła najlepsze prace i przyznała I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia.


Laureaci konkursu plastycznego:

I miejsce – Magdalena Kaczorowska, Szkoła Podstawowa w Kaczorowie, praca pt. „Kukułeczka”
II miejsce – Magdalena Dziemiszonek, Szkoła Podstawowa w Sosnówce, praca pt. „Wilga”
III miejsce – Dawid Pajdo, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu, praca pt. „Czajka”

Wyróżnienia:

Oliwia Wrzeszcz, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu, praca pt. „Rodzina bocianów”
Amy Krassowska, Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce, praca pt. „Żurawie”
Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy.
W sprawie przekazania dyplomów i nagród z laureatami konkursu będziemy kontaktować się indywidualnie.