W dniu 29 kwietnia 2021r. odbył się w formie zdalnej, dla uczniów kl. V szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa, I etap - szkolny konkursu, pt. „Przyroda wokół nas” - IX edycja. Konkurs współorganizowany jest przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.
W konkursie wzięło udział 14 szkół podstawowych łącznie ok. 200 uczniów.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych na podstawie wyników 4 najlepszych uczniów z poszczególnych szkół, Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący Komisji Konkursowej Piotr Śnigucki – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Sekretarz Komisji Konkursowej Katarzyna Ossowska Kościelniak Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Członkowie:
Paweł Sendecki Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
Edyta Ostrowska Dyrektor w Wydziale Promocji i Wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Aleksandra Podgórska – Inspektor w Wydziale Promocji i Wsparcia Społecznego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Irena Krasicka Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
po podsumowaniu wyników, wyłoniła 10 najlepszych szkół (łączna suma punktów 4 najlepszych uczniów), które wezmą udział w etapie powiatowym.
II etap powiatowy zaplanowany jest na czerwiec, z uwagi na sytuacje pandemiczną, informacja o formie konkursu zostanie przekazana w terminie późniejszym .


Najwyższą liczbę punktów 81 uzyskała :

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich

Następnie kolejno:

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce 80 pkt.
3. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim 78 pkt.
4. Szkoła Podstawowa w Czernicy 76 pkt.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Dobrzykowicach 75 pkt.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 70 pkt.
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie 66 pkt.
8. Szkoła Podstawowa w Kobierzycach 64 pkt.
9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach 64 pkt.
10. Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim 61 pkt.