Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.:„Pory roku w Przemkowskim Parku Krajobrazowym- wiosna”
Konkurs miał na celu uwrażliwianie dzieci na piękno wiosennej przyrody, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci oraz ich zainteresowań twórczych. Upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 31 prac plastycznych, z czterech placówek: Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej oraz Przedszkola Miejskiego w Chocianowie.
Komisja konkursowa w składzie: Joanna Więckowska – pracownik Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 01.03.2021 r., dokonała oceny prac.


Zwycięzcy konkursu:

Kategoria wiekowa 3-5 latki:

    I. Pierwsze miejsce zajęły prace:
    NIKOLI GAŁKI z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    MARII WITRYKUS z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    II. Drugie miejsce zajęły prace:
    JANA ZIEMNIAK z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    ALICJI NOWAK z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    III. Trzecie miejsce zajęła praca:
    POLI BAHRYJ z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie.
    Wyróżniona prace:
    MICHAŁA KOWALSKIEGO z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.

Kategoria wiekowa 6-7 latki:

    I. Pierwsze miejsce zajęły prace:
    ZOFII HUBICY z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    LENY RADZIŃSKIEJ z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie.
    II. Drugie miejsce zajęła praca:
    AGNIESZKI WĘGRZYN z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.
    III. Trzecie miejsce zajęły prace:
    ALEKSANDRY ZIEMNIAK z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
    HANNY JASZOWSKIEJ z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie.
    Wyróżnione prace:
    TOMASZA MAJEWSKIEGO z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.
    OLGI KUNCIK z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.

Laureatom serdecznie gratulujemy.
W sprawie przekazania nagród oraz dyplomów będziemy się z Państwem kontaktować indywidualnie.
W załączeniu galeria prac naszych uczestników.

Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom bardzo dziękuję za udział w konkursie:

1a.jpg 1b.jpg 2a.jpg

2b.jpg 3a.jpg 3b.jpg

4.jpg

Z-a Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
/Marek Cieślak/