Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska, ich walorów w szczególności krajobrazowych, na podstawie obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także pogłębienie kreatywności, zdolności manualnych i plastycznych.
Do konkursu zgłosiło się 24 uczniów z 14 Szkół Podstawowych naszego województwa. Komisja Konkursowa oceniła prace w oparciu o kryteria przedstawione w regulaminie.

Laureaci:

I miejsce: Barbara Błaszczykowska uczennica kl. VI A ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie
II miejsce: Przemysław Żydek uczeń kl. VB Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach
III miejsce: Julia Puzio uczennica kl. VB Szkoły Podstawowej w Kostomłotach

Przyznano również 3 wyróżnienia dla:

1. Alicji Nowak uczennicy kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
2. Karoliny Piotrowskiej uczennicy kl. VII z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Marciszowie
3. Szymona Miciak ucznia kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

Gratulujemy zwycięzcom!

Nagrody zostaną przekazane do szkół w terminie do 23 czerwca.
Wszystkim uczestnikom , dziękujemy za udział i zaangażowanie.