Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica - Przemkowski Park Krajobrazowy, w dniu 01 lutego 2019 r., organizuje obchody ŚWIATOWEGO DNIA MOKRADEŁ, pod hasłem:

"Przemkowskie mokradła w walce ze zmianą klimatu".


Miejsce obchodów święta: obszar objęty Konwencją Ramsar; ESE (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie" - Przemkowski Park Krajobrazowy - użytek ekologiczny "Przemkowskie Bagno" - dolina nizinnej rzeki Szprotawa.
Partnerami spotkania są: Przemkowski Ośrodek Kultury; Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Legnica - Koło nr 30 PZW w Przemkowie; lokalne media.
W ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł, zostanie zorganizowana wycieczka terenowa połączona z warsztatami i prezentacją przemkowskich mokradeł.
Celem wydarzenia jest zapoznanie młodzieży i społeczności Dolnego Śląska z funkcją oraz celami zachowania mokradeł, bagien oraz małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą.


Warsztaty będą przeprowadzone na terenie mokradeł/ bagien użytku ekologicznego "Przemkowskie Bagno" gdzie DZPK Wrocław odtworzył dawne starorzecze na trwałych użytkach zielonych. Tym samym zachowano małą retencję oraz odtworzono zanikające siedliska flory i fauny wodno-błotnej, a przede wszystkim włączono mokradła (torfowiska) w stabilizowanie emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmiany klimatu oraz magazynowanie nadmiaru wód opadowych.
Dlatego też, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, odtwarza, chroni, nie osusza, właściwie użytkuje, nie degraduje i nie aprobuje urbanizacji mokradeł – działając na wszystkich płaszczyznach na rzecz zachowania mokradeł na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
Animatorem spotkania będzie Z-a Dyrektora DZPK O/Legnica oraz pracownicy prowadzący całoroczną edukację przyrodniczą. Końcowym etapem wędrówki będzie przejście kładką dydaktyczną o długości 861 m., i wejście na wieżę widokową usytuowaną na pograniczu rezerwatu przyrody „Stawy Przemkowskie" (1046 ha) oraz użytku ekologicznego "Przemkowskie Bagno" (1696 ha).
Udział w spotkaniu jest nieodpłatny - wstęp wolny - liczba osób nieograniczona.
Kontakt z organizatorem: tel. 76 8310 924, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Punkty współrzędnych GPS: N: 51o 31' 17,86"    E: 15o 49' 22,22"

Sporządził: Mieczysław Kowalski