W ramach Światowego Dnia Ziemi odbędzie się akcja porządkowania ścieżek spacerowych i brzegów rzeki Bóbr. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Akcja odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia 2018 roku na terenie Borowego Jaru tj. od stóp Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze do Jeziora Modrego w Siedlęcinie. W dwóch punktach będą wydawane ochotnikom worki i rękawice. Przyda się każda para rąk do pomocy, zapraszamy!!!


Termin: 27-28 kwietnia 2018 r. w godzinach 10:00-14:00. Po uprzątnięciu terenu w drugi dzień, działania mogą zakończyć się wcześniej.

Punkty wydawania worków i rękawic:
1. Jelenia Góra: Al. Bolesława Krzywoustego (skrzyżowanie dróg pod Grzybkiem)
2. Siedlęcin: okolice Gościńca Perła Zachodu.

Teren: Borowy Jar to cenny i malowniczy obszar, leżący na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Jar rozciąga się od stóp Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze do Jeziora Modrego w Siedlęcinie. Na terenie Borowego Jaru, wzdłuż rzeki Bóbr znajdują się ścieżki pieszo-rowerowe, które są użytkowane przez mieszkańców i turystów odwiedzających Kotlinę Jeleniogórską. Częste zmiany poziomu wody, nieregularne koryto rzeki oraz naturalnie zarośnięte brzegi, sprzyjają zatrzymywaniu się i gromadzeniu śmieci.

Cel akcji: Głównym celem akcji, jest uporządkowanie wyjątkowo urokliwej trasy spacerowej, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi mieszkańców na problem zalegających wzdłuż rzek i terenów rekreacyjnych śmieci. Niestety, odpady znalazły się w tych miejscach z powodu niewłaściwego postępiania ludzi. Akcja łączy edukację z działaniami praktycznymi, tak aby rozwijać świadomość ekologiczną mieszkańców oraz umożliwić wypracowanie i utrwalenie odpowiednich zachowań i nawyków w zakresie gospodarowania odpadami.

Uczestnicy:
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra
Miasto Jelenia Góra
Gmina Jeżów Sudecki
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Związek Gmin Karkonoskich
Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Straż Miejska w Jeleniej Górze
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze
Dolnośląski WOPR Oddział Jelenia Góra
Grupa Karkonoska GOPR
Koło Łowieckie Muflon
Polski Związek Wędkarski w Jeleniej Górze
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Tauron Ekoenergia sp. z.o.o
Stowarzyszenie "Jeleniogórska Promenada Bobru"
Gościniec Perła Zachodu