W czerwcu otwarto nową ścieżkę edukacyjną w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. Jest to jeden z najpiękniejszych Parków DZPK. Na tę opinię mają wpływ nie tylko cenne siedliska roślin i zwierząt, ale także liczne zabytki malowniczo wpisane w krajobraz i świetne walory widokowe łańcuchów górskich znajdujących się w granicach Parku: Rybnickiego Grzbietu w Górach Wałbrzyskich oraz dwóch pasm wchodzących w skład Gór Kamiennych: Gór Suchych z Waligórą oraz Masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Ten ostatni uchodzi za najbardziej „dziki”; nie znajdziemy tutaj wprawdzie żadnych zabytków, ale z powodu minimalnego zagospodarowania możemy się na jego obszarze cieszyć najmniej przekształconą przyrodą. Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej to piękny krajobrazowo teren o dużych walorach widokowych, cenny przyrodniczo – zarówno w kwestii różnorodności siedlisk, gatunków roślin i zwierząt, jak i pod względem unikatowej budowy geologicznej. Mało kto wie, że ten rejon Sudetów to jeden z lepszych w Polsce przykładów intensywnego wulkanizmu jaki zachodził tu miliony lat temu. Wulkaniczne skały tworzące Masyw Lesistej są odpowiedzialne za istnienie unikatowej w skali kraju atrakcji geologicznej – słynnych niegdyś szczelin wiatrowych. Ta wielka osobliwość przyrodnicza już na początku XX wieku objęte zostały ochroną jako jeden z pierwszych w Sudetach pomników przyrody. Dlatego też postanowiono tutaj umieścić serię tablic informacyjno-edukacyjnych, przybliżających odbiorcom w różnym wieku walory przyrodnicze i krajobrazowe samego masywu oraz bogatych w dziedzictwo kulturowe terenów przyległych.


EKO-Ścieżka to ekologiczny szlak turystyczny, którego celem jest propagowanie wiedzy związanej z ekologią oraz podkreślenie walorów lokalnej przyrody. Poprzez projekt chciano wyeksponować piękno środowiska naturalnego oraz pokazać rozwiązania ekologiczne w zakresie gospodarki leśnej, wodnej, segregacji odpadów, pozyskiwania energii odnawialnej oraz ekologicznego korzystania z przyrody. Wiele ciekawych elementów przyrody zostało pokazanych na trasie poprzez serię 20 tablic informacyjnych opisujących np. siedliska (jak łąki bagienne i kilka typów siedlisk leśnych), zbiorniki małej retencji, uprawy leśne, atrakcje geologiczne jak szczeliny wiatrowe i inne cenne przyrodniczo obiekty.
EKO-Ścieżka to także miejsce przystosowane do ekologicznego spędzania wolnego czasu. W specjalnej bazie zorganizowanej na tzw. Polanie harcerskiej przygotowano miejsce na ognisko oraz ławostoły, przy których można odpocząć, napawać się bliskością przyrody lub (w przypadku grup zorganizowanych) odbyć lekcję ekologii w specjalnej eko-klasie.
EKO-Ścieżka to wspólna inicjatywa kilku instytucji chcących udostępnić i pokazać szerszemu odbiorcy walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe Masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej, jednej z mniej znanych części – wyjątkowych pod wieloma względami – Gór Kamiennych. Inicjatorem jej powstania jest samorządowy gospodarz terenu czyli Urząd Gminy w Mieroszowie, który pozyskał wsparcie kilku podmiotów. Główni partnerzy projektu to Fundusz Toyoty, który wsparł inicjatywę finansowo, gospodarz lasów czyli Nadleśnictwo Wałbrzych odpowiedzialne za infrastrukturę ścieżki oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych, który poza wsparciem finansowym projektu przygotował tematykę stanowisk oraz opracował projekt tablic – merytorycznie i graficznie. Cały szlak ma ok. 9 km długości i w większości biegnie drogami leśnymi; przejście trasy nie jest wymagające. Początek i koniec znajduje się w dawnym kamieniołomie trachyandezytów w Unisławiu Dolnym – tuż przy drodze krajowej nr 35.