W dniu 7 czerwca 2016 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu gościła międzynarodowa grupa, biorąca udział w projekcie „Partnership for geo-education” czyli „Partnerstwo dla geoedukacji”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira (Portugalia), Haskolafelag Sudurlands (Islandia) i Lokalna akcijska grupa ”Papuk-Krndija” (Chorwacja).  Jest w całości finansowany z programu Erasmus i Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych.

„Partnerstwo dla geoedukacji” to wspólny projekt czterech organizacji pozarządowych, którym bliska jest idea promocji lokalnego dziedzictwa geologicznego. Wszystkie organizacje działają na obszarach o dużym bogactwie przyrody nieożywionej.


Przybyłych na warsztaty edukacyjne uczestników projektu serdecznie przywitali Marek Cieślak, zastępca dyrektora (DZPK), Joanna Wyrzychowska  (DZPK) oraz Julia Jankowska (Stowarzyszenie Kaczawskie).
Gościom zaprezentowano zakres działalności Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na przykładzie „Chełmów”. Przedstawiono działalność CEEiK w Myśliborzu, pokazano przykłady wykorzystywania funduszy w realizacji programów m.in. edukacyjnych. Dokonano wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia międzynarodowej edukacji geologicznej i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych na terenach cennych przyrodniczo.
Następnie uczestnicy udali się na wzgórze Rataj, aby poznać obiekt geoturystyczny o znaczeniu krajowym będący równocześnie pomnikiem przyrody Małe Organy Myśliborskie.
Uczestnicy wysłuchali Pana Marka Cieślaka mówiącego o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Chełmy”. Zapoznali się z budową geologiczną wzgórza Rataj.  Gości zainteresowały ciosy bazaltowe znajdujące się  w kominie dawnego wulkanu (obecnie Małe Organy Myśliborskie) oraz pozostałości średniowiecznego grodziska (XIV-XV w.).
Wizyta ta dała wszystkim stronom możliwość porównania i wymienienia międzynarodowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i czerpaniem korzyści z istnienia geoparków, jak również przybliżyła zasady prawnego działania instytucji zajmujących się ochroną przyrody w poszczególnych krajach europejskich.
 Na zakończenie i uczczenie wizyty goście wpisali się do księgi pamiątkowej, oczywiście w swoim języku ojczystym.