Miło nam poinformować Państwa o przygotowaniu nowych zajęć dydaktycznych  dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt.: „Zjawiska optyczne w przyrodzie”, które są realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Zajęcia te mają na celu przybliżenie młodzieży tematyki zjawisk optycznych zachodzących w przyrodzie.


  
   Przygotowane prezentacje multimedialne wyjaśniają fakt powstawania m.in. tęczy, widma Brockenu czy mirażu. Uczestnicy zajęć poznają różnice w działaniu zmysłu wzroku wybranych zwierząt oraz jak zwierzęta postrzegają poszczególne barwy.

   W części praktycznej wykonują w pracowni obserwacje i samodzielne doświadczenia np.:
   •    rozszczepienie światła przez pryzmat,
   •    powstawanie światła białego poprzez nakładanie się barw,
   •    syntezę barw na dysku Newtona,
   •    rozchodzenie się światła w wodzie i w lodzie,
   •    porównanie jak ośrodek wpływa na rozchodzenie się wiązki światła,
   •    zasady działania soczewek,
   •    załamanie światła na zwierciadłach i soczewkach,
   •    obserwacja przez okulary dyfrakcyjne widm różnych źródeł światła.
           
Tematyka zajęć jest zgodna z podstawą programową z fizyki dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fal elektromagnetycznych i optyki.

Bezpłatne zajęcia prowadzone są przez nasz ośrodek w ramach zadania
pt.  „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez
DZPK Wrocław-realizacja programu edukacji ekologicznej w CEEiK „Salamandra”

Joanna Wyrzychowska
___________________________________________________________________________________________________


Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”
Myślibórz 11, 59-411 Paszowice, pow. Jawor.
Rezerwacja zajęć: tel. 71 364 27 58  (pn.-pt. 8.00-16.00)