Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wrocław zaprezentował swoją ofertę edukacyjną podczas spotkania z okazji otwarcia nowego ośrodka edukacyjnego jakie miało miejsce w dniu 24.03.2015 zorganizowanego wspólnie z Prezesem Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej, Michałem Gołębiem w Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy (ul. Kolejowa 10).

   Obecni przedstawiciele lokalnych władz w osobach: Piotra Lecha - Burmistrza Milicza, Jana Krzysztofika - Starosty Milickiego, Andrzeja Białego - Wójta Krośnic, Romana Palewskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz oraz prezesa Stowarzyszenia Partnerstwa dla Doliny Baryczy – Ingi Demianiuk-Ozgi,  a także przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Krzysztofem Strynkowskim, dyrektorami szkół z okolic Powiatu Milickiego i części  Wielkopolskiej z Odolanowa, Przygodzic i Sośni, a także Dyrektorem Januszem Łakomcem wraz z Głównym Specjalistą panią Małgorzatą Walicht z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – obejrzeli prezentację multimedialną o działalności DZPK na terenie Województwa Dolnośląskiego oraz poznali założenia prowadzenia edukacji i wybraną tematykę zajęć w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”.


Dyrektor Janusz Łakomiec przedstawił również działalność swojej jednostki na terenie Województwa Wielkopolskiego w formie prezentacji multimedialnej, zgromadzeni wysłuchali jej także z wielkim zainteresowaniem.


Dzięki współpracy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej oraz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego powstała możliwość prowadzenia edukacji ekologicznej zarówno w budynku Centrum jak i na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Pracownicy terenowi DZPK: specjalista Cezary Tajer, specjalista Leszek Matacz i starszy strażnik Zdzisław Rogowski w wybrane dni będą prowadzić zajęcia edukacyjne przeznaczone dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.


Ważną rolę odegrało również Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, które w ramach umowy o współpracy partnerskiej zawartej z DZPK Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu zakupiło oraz przekazało sprzęt i wyposażenie do prowadzenia edukacji: laptop, telewizor, lornetki, mikroskopy terenowe i książki, stanowiące uzupełnienie wyposażenia Centrum.Pozostałe przydatne w prowadzeniu edukacji ekologicznej wyposażenie Centrum pochodzi ze zbiorów DZPK Oddział Wrocław, zbiorów własnych pracowników DZPK lub efektów pasji przyrodniczych - zdjęcia pracowników DZPK.