Zapraszamy do udziału w XIII edycji Ponadregionalnego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu parków krajobrazowych pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
2013/2014 r.

   Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu i odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do DZPK w terminie do 17 października 2013 r. pocztą bądź faksem.


Regulamin

Formularz zgłoszeniowy