Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra uprzejmie informuje, że w dniu 6 czerwca 2013r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej i wyłonienie laureatów konkursu literackiego pt. „Przyrodnicze Inspiracje – fauna i flora parków krajobrazowych”.
Na konkurs zgłoszono ogółem 91 prac literackich opisujących w formie wiersza wartości przyrodnicze parków krajobrazowych. Autorami wierszy byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kryteriami oceny prac literackich były: twórczy charakter utworu, wartość merytoryczna i poprawność stylistyczna/językowa.

Laureatami konkursu literackiego w kategorii szkoła podstawowa zostali:
I miejsce – wiersz pt. ,,Dziewięćsił”
Martyna Dźwilewska – Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach
II miejsce – wiersz pt. ,,Czarny Bocian”
Kamil Schlitzke – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy  
III miejsce – wiersz pt. ,,Kuna”
Karolina Męcnarowska – Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Laureatami konkursu literackiego w kategorii szkoła gimnazjalna zostali:
I miejsce – wiersz pt. ,,Salamandra plamista”
Iwona Jadeszko – Publiczne Gimnazjum w Marciszowie
II miejsce – wiesz pt. ,,Wawrzynek wilczełyko”
Marlena Jurkowska – Publiczne Gimnazjum w Marciszowie
III miejsce – wiesz pt. ,,Nocne orzesznice”
Karolina Kosiorowska – Publiczne Gimnazjum w Marciszowie

Wszystkim uczestnikom konkursu literackiego dziękujemy za udział a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 18 czerwca 2013r. podczas „EKOpikniku” w ogrodzie dydaktycznym DZPK Oddział Jelenia Góra.