W dniu 14 maja 2013r. w siedzibie DZPK Oddział Jelenia Góra odbyło się posumowanie konkursu ichtiologicznego ,,Ryby Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i Rudawskiego Parku Krajobrazowego”. Konkurs składał się z dwóch etapów – szkolnego i konkursu wiedzy.

 W II etapie uczestniczyło 11 szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa delegacja uczniów. Rywalizacja była bardzo wyrównana zarówno pomiędzy szkołami, jak i uczestnikami konkursu. Uczniowie rozwiązywali test pisemny, rozpoznawali gatunki ryb oraz odpowiadali na pytania. Podczas spotkania odbywały się także zajęcia edukacyjne i pokazy filmów przyrodniczych. Komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze oceniła wiedzę uczniów i wyłoniła laureatów konkursu.  
Podczas podsumowania konkursu w dniu 14 maja podane zostały trzy szkoły z największą liczbą punktów:

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim
II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Marciszowie
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. J. Gielniaka w Niwnicach

Szkoły nagrodzone zostały wyróżnieniami i dyplomami wręczonymi przez Wiceprezesów Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze p. Zbigniewa Bogackiego i p. Eugeniusza Kopeć. Nagrody dla indywidualnych laureatów trzech pierwszych miejsc ufundowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wręczone zostaną podczas EKOpikniku w dniu 18 czerwca 2013r. w DZPK Oddział Jelenia Góra, na które to spotkanie edukacyjne zostały zaproszone wszystkie reprezentacje szkół uczestniczące w konkursie. Podczas spotkania dla DZPK Oddział Jelenia Góra przekazane zostało także przez p. Zbigniewa Bogackiego Wiceprezesa Okręgu PZW w Jeleniej Górze podziękowanie za dotychczasową dobrą i owocną współpracę na tle merytorycznym i edukacyjnym.Zajęcia edukacyjne o rybach, podsumowanie konkursu ichtiologicznego – część pisemna i ustna


Wyróżnione szkoły w konkursie ichtiologicznym – Szkoła Podstawowa z Lwówka Śląskiego, Marciszowa i Niwnic