W dniach 29-30 września odbyła się XІІІ-a edycja Dolnośląskiego Święto Miodu i Wina w Przemkowie. Jest to impreza cykliczna, jedna z większych imprez pszczelarskich w Polsce, organizowana już od 1999 r. Święto na stałe wpisało się w krajobraz Dolnego Śląska, tradycję Przemkowa i Przemkowski Park Krajobrazowy.

 

Kojarzone jest z jedynym w swoim rodzaju - miodem wrzosowym z Borów Dolnośląskich. Corocznie przyznawana jest nagroda za najlepszą pasiekę oraz wzorowe gospodarstwo pasieczne. W tym roku nagrodę otrzymał pszczelarz z Przemkowa. Swoje stoisko przygotował również Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, reprezentowany przez Oddział Legnica. Promowano walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne dwunastu Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska. Przekazywano materiały informacyjne o realizowanych projektach, a także plakaty edukacyjne dla szkół i jednostek samorządowych informujące o zakazie wypalania traw. Prowadzono zajęcia edukacyjne oraz zorganizowano gry i zabawy przyrodnicze dla dzieci i młodzieży. Udzielano wszelkich informacji dotyczących form ochrony przyrody występujących na terenie Dolnego Śląska. Uwarunkowań związanych z realizacją programów rolnośrodowiskowych, planami zalesień gruntów rolnych w obszarach chronionych. Ponadto, prowadzono zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Ogółem w indywidualnych zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 49 osób. Główne tematy zajęć przyrodniczych to: rozpoznawanie tropów i śladów zwierząt leśnych i ptaków, rozpoznawanie gatunków drzew (owoce, liście, drewno) oraz zajęcia pt:  „Rozkład odpadów w czasie”
Nasza jednostka już od 2009 roku otrzymuje liczne nagrody i uznanie za wspieranie rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku.
W br., Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, a także Dyrektor p. Piotr Śnigucki oraz Zastępca Dyr. DZPK O/Legnica p. Marek Cieślak, zostali uhonorowani Medalem im. Ks. dr. Jana Dzierżona – za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa.