Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra organizuje we wrześniu i październiku 2012 roku trzy specjalistyczne seminaria dotyczące ochrony przyrody, zagospodarowania przestrzennego i edukacji ekologicznej w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionu jeleniogórskiego.

Celem spotkań z udziałem przedstawicieli regionalnych instytucji związanych z prezentowaną tematyką jest wymiana aktualnych informacji realizowanych przez poszczególne jednostki, prezentacja oferty ich działań oraz nawiązanie kontaktów i bliższej współpracy lokalnej. Do udziału w seminariach zapraszamy  przedstawicieli samorządu lokalnego, instytucji samorządowych i regionalnych, jednostek oświatowych i szkół, firm prywatnych, organizacji społecznych. Zależy nam na specjalistycznej wymianie wiedzy i doświadczeń oraz fachowej i konstruktywnej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju regionu jeleniogórskiego.


Kalendarz spotkań seminaryjnych:


- 12 wrzesień 2012r. - ,,Bioróżnorodność na terenie parków krajobrazowych” 

„Bioróżnorodność na terenie parków krajobrazowych” – pod takim tytułem odbyło się  seminarium specjalistyczne dotyczące wartości przyrodniczych na terenach chronionych i działań podejmowanych przez różne instytucje w w/w temacie. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele instytucji samorządowych i przyrodniczych, uczelni wyższych, nadleśnictw, firm prywatnych i organizacji pozarządowych. Tematem wiodącym spotkania była ochrona bioróżnorodności w aspekcie określonych gatunków, jak i całych siedlisk, co jest nieodzownym elementem zrównoważonego rozwoju i synergii pomiędzy człowiekiem a naturą. Podczas seminarium zaprezentowana została część historycznej kolekcji owadów, którą DZPK Oddział Jelenia Góra w ramach działań projektowych odświeżył  i przygotował do celów edukacyjnych i wystawienniczych, jako element zachowania bioróżnorodności owadów związanych z regionem jeleniogórskim.

 

 

 - 25 wrzesień 2012r. - ,,Zrównoważony rozwój a ochrona przyrody”
 

„Zrównoważony rozwój a ochrona przyrody” – pod takim tytułem w dniu 25 września 2012r. w Hotelu „Jan” w Wojcieszycach, odbyło się drugie seminarium w ramach projektu „Zachowanie śladów bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Tematem wiodącym spotkania było zagospodarowanie przestrzenne na terenach chronionych zgonie z ideą zrównoważonego rozwoju. Poruszano tematy obowiązujących przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, jak i wytyczne odnośnie gospodarowania na terenach chronionych. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele urzędów miast i gmin, nadleśnictw, jednostek związanych z ochroną przyrody jak i przedsiębiorcy zajmujący się projektowaniem przestrzeni. Ponadto z okazji jubileuszu 20-lecia powstania Związku Gmin Karokonskich, Pan Witold Szczudłowski – kierownik biura - miał okazję przestawić dokonania związku dla regionu karkonoskiego na przestrzeni dwóch dekad. 

 

- 10 październik 2012r. - ,,Bioróżnorodność nie zna granic”

„Bioróżnorodność nie zna granic” – to hasło przewodnie seminarium specjalistycznego  dotyczącego tematu edukacji ekologicznej w aspekcie wymiany informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska w regionie jeleniogórskim oraz w Czechach i Saksonii. Międzynarodowy akcent spotkania związany był z udziałem zaproszonych przedstawicieli z Karkonoskiego Parku Narodowego po stronie czeskiej p. Michał Skalka oraz Saksońskiej Fundacji Krajowej ds. Przyrody i Środowiska Naturalnego z Drezna p. Katrin Weiner. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele szkół, instytucji samorządowych, jednostek regionalnych, PTTK, instytucji oświatowych oraz nadleśnictw. Omawiane były oferty edukacyjne poszczególnych instytucji, działania projektowe oraz współpraca transgraniczna. Tak jak i przyroda nie zna granic administracyjnych, tak i edukacja ekologiczna na pograniczu polsko-czesko-saksońskim była potwierdzeniem licznych wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody, inicjatyw związanych z pogłębieniem świadomości ekologicznej na temat najcenniejszych wartości przyrodniczych oraz rozwoju edukacji ekologicznej obejmującej różnej jej zagadnienia. Między innymi o nowych inwestycjach i bazie edukacyjnej Karkonoskiego Parku Narodowego wspominał Dyrektor KPN p. Andrzej Raj, o turystyce bez barier na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w Czechach mówił p. Michał Skalka, natomiast system edukacji ekologicznej i działalność fundacji LANU w Saksonii zaprezentowała p. Katrin Weiner. Podsumowaniem spotkania była również krótka prezentacja DZPK Oddział Jelenia Góra jako Ośrodka Edukacji Ekologicznej, który w swojej ofercie posiada liczne propozycje bezpłatnych zajęć stacjonarnych i terenowych na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz współfinansuje wyjazdy edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ,,Salamandra” w Myśliborzu na terenie Parku Krajobrazowego ,,Chełmy”.

 

 

Wszystkie seminaria odbędą się w Hotelu Jan w Wojcieszycach, koło Jeleniej Góry. Spotkania organizowane są w ramach projektu pt. ,,Zachowanie śladów bioróżnorodności” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach przyrodniczych.


Dodatkowe informacje na temat seminariów dostępne są w siedzibie Oddziału DZPK w Jeleniej Górze pod nr tel. 75 7553735 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..