27 czerwca 2012r. to słoneczny dzień pełen wrażeń dla uczestników EKOpikniku w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra – prezentacje artystyczne szkół, warsztaty edukacyjne, międzyszkolny turniej wiedzy ekologicznej, wręczanie nagród w konkursach przyrodniczych.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele-uczniowie szkół z Jeleniej Góry, Kowar, Płóczek Górnych, Marciszowa, Lubomierza, Lwówka Śląskiego, Starej Kamienicy wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście-przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji i organizacji współpracujących z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Ogród dydaktyczny, w którym odbyło się spotkanie, stał się miejscem zabawy i poznawania zagadnień przyrodniczych prezentowanych przez różne instytucje działające na rzecz ochrony przyrody i rozwoju świadomości ekologicznej. Zwycięską drużyną szkolną w turniej wiedzy ekologicznej została Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych, a wszyscy uczestnicy turnieju dostali koszulki lub czapeczki firmowe. Przy muzyce i słodkim poczęstunku oraz słonecznej pogodzie odbyła się udana zabawa, która już po raz drugi organizowana była pod koniec czerwca w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra.   
EKOpiknik odbył się przy wsparciu finansowym Centrum Przemysłowo-Usługowym ZETO           Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, które było także sponsorem nagród w konkursie plastycznym pt. ,,Życie w glebie”. Nagrody w konkursie ornitologicznym ,,Ptaki w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru i Rudawskim Parku Krajobrazowego” zafundował Urząd Gminy Mysłakowice, Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Urząd Miasta i Gminy Wleń. Wśród nagród dla laureatów konkursów i uczestników międzyszkolnego turnieju wiedzy ekologicznej były również upominki przekazane przez współorganizatora i partnerów EKOpikniku 2012.  
Współorganizator EKOpikniku 2012: Związek Gmin Karkonoskich.
Partnerzy EKOpikniku 2012: Związek Gmin Karkonoskich, Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Nadleśnictwo Śnieżka, Karkonoski Park Narodowy, PTTK Oddział ,,Ziemi Lwówecki” w Lwówku Śląskim, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Gospodarstwo ekologiczne ,,Kowalowe skały” z Wrzeszczyna, Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL, BioPolonia Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego. 
Patronat medialny nad spotkaniem: TV Dami, Nowiny Jeleniogórskie, Karkonosze.