W dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbył się II- powiatowy etap konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”.
W II etapie udział wzięło 10, 6-cio osobowych drużyn , drużyny zostały wyłonione w drodze  eliminacji szkolnych do których zgłosiło się 26 szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego, łącznie 820 uczniów.


Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego, który dokonał uroczystego otwarcia.
Została powołana Komisja Konkursowa w składzie:

    1. Przewodniczący: Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Piotr Śnigucki
    2. Sekretarz:Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Katarzyna Ossowska Kościelniak

Członkowie Komisji:

    3. Andrzej Sobolak – radny Powiatu Wrocławskiego, Przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Rady Powiatu Wrocławskiego
    4. Joanna Brodowska – dyrektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
    5. Bartosz Błaszczak – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
    6. Paweł Sendecki – Straszy specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych

Konkurs przebiegał w II częściach. I część - grupowe rozwiązywanie testu 25 pytań, po tej części jury udało się na sprawdzanie testów. Dla młodzieży i opiekunów w czasie przerwy został przygotowany poczęstunek. Następnie po przerwie przystąpiono do części II -indywidualne rozpoznawanie 10  roślin i 10 zwierząt. Po tej części Komisja udała się na obrady , aby na podstawie testów i indywidualnego rozpoznawania wyłonić trzy najlepsze drużyny. O wyniku decydowała suma punktów z testu łącznie z sumą punktów poszczególnych członków drużyn. W tym czasie młodzież zapoznała się z pracą urzędników oraz radnych starostwa powiatowego, a także zostali oprowadzeni po budynku starostwa.

Wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Długołęce,
    
    1. Gabriel Budziński
    2. Krystian Bakunowicz
    3. Tomasz Steczyński
    4. Gabriela Jastrzębska
    5. Kamila Florek
    6. Julia Lewalska

opiekun: Agnieszka Czubak

II miejsce

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie,                        

    1. Mikoła Krzyszycha
    2. Marta Kalińska
    3. Mateusz Zbrocki
    4. Kaja Komenda
    5. Piotr Kąkol
    6. Łukasz Radliński

opiekun: Andrzej Sałandyk                           

III miejsce

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach,
                           
    1. Emilia Hajduk
    2. Marta Trzeciakiewicz
    3. Gabriela Mazurec
    4. Agnieszka Siekańska
    5. Dawid Sroka
    6. Zofia Zawłodzka

opiekun: Wioletta Rumian   

Na podstawie wyników indywidualnego rozpoznawania roślin i zwierząt komisja konkursowa wyłoniła 7 najlepszych w tej konkurencji uczestników, którzy rozpoznali prawidłowo wszystkie przedstawione wizerunki roślin i zwierząt :
 
Szkoły Podstawowa w Kiełczowie:

    1. Marta Kalińska
    2. Kaja Komęda
    3. Piotr Kąkol

Szkoła Podstawowa w Długołęce:

    4. Gabriela Jastrzębska
    5. Julia Lewalska

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach:

    6. Agnieszka Siekańska

Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich

    7. Jacek Faber                   

Dla wszystkich finalistów i opiekunów zostały przygotowane nagrody książkowe i dyplomy.
Nagrodą główną w etapie powiatowym za zdobycie I miejsca jest udział w warsztatach ekologicznych w Departamencie Górnego Renu we Francji wraz z opiekunem, za zajęcie  II i III miejsca dodatkowo DZPK ufundował nagrody rzeczowe w postaci odtwarzaczy MP-4.