W dniu 14 kwietnia przy Świebodzickim Ratuszu odbył się Happening Ekologiczny, którego organizatorami byli: Zespół Szkół im. Stanisława Prosińskiego, Urząd Miejski w Świebodzicach, w imprezie uczestniczyła także młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Partnerem był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, który mocno wspiera naszą Gminę w działaniach ekologicznych.

Tu szczegóły