Szanowni Państwo,

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, tak jak w poprzednich latach, podejmuje akcję informacyjną dotyczącą nielegalnego i szkodliwego dla przyrody procederu wypalania traw i ściernisk oraz spalania suchych pozostałości roślinnych. Od wielu lat fakty te są powszechnie znane, jednak co roku ten szkodliwy proceder się powtarza. Aby sytuacja zmieniła się konieczne jest konsekwentne propagowanie informacji na ten temat i egzekwowanie zakazu wypalania traw.

Naszą akcję kierujemy do placówek oświatowych o podejmowanie skutecznych inicjatyw edukacyjnych, a do jednostek samorządowych o prowadzenie intensywnych kontroli terenowych oraz egzekwowanie przepisów prawnych w tym zakresie.


W załączniku:

Nasz apel

i przepisy