Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/Wałbrzych, jak co roku prowadził zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci i młodzież poszerzali wiedzę z zakresu prawidłowego dokarmiania ptaków zimujących w miastach. Dzięki prowadzonej akcji uczniowie dowiedzieli się,  w jaki sposób dokarmiać ptaki zimujące na terenie miast, aby nie szkodzić ich zdrowiu i życiu. Zajęcia mały charakter stacjonarny oraz terenowy. Podczas zajęć stacjonarnych uczestnicy poznali zasady dokarmiania ptaków dotyczące odpowiedniego terminu, miejsca, rodzaju karmy, rodzaju karmnika oraz zachowania odpowiedniej higieny w karmnikach. Dodatkowym elementem edukacyjnym było przedstawienie charakterystyki gatunków ptaków, które zimą spotykane  są w otoczeniu człowieka. Podczas zajęć stacjonarnych dzieci miały również okazję samodzielnie przygotować porcje pokarmu w postaci tzw. „ptasich pyz”. Natomiast w trakcie zajęć terenowych uczestnicy pogłębiali wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności prawidłowego dokarmiania ptaków.


    W zajęciach uczestniczyły dzieci z przedszkoli w Kłodzku, Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim, Szczawnie Zdroju, uczniowie ze szkół w Lądku Zdroju, Mokrzeszowie, Stroniu Śląskim, Świebodzicach, Świdnicy, Trzebieszowicach, Wałbrzycha oraz dzieci i młodzież uczestnicząca w Zimowisku 2012 organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Świebodzicach oraz Ośrodek Społeczno-Kulturalny przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu. W zajęciach łącznie uczestniczyło 712 osób.
    DZPK O/Wałbrzych pragnie serdecznie podziękować Nadleśnictwom: Jawor, Jugów, Lądek Zdrój, Świdnica i Wałbrzych, które bezpłatnie przekazały na cele edukacyjne specjalną karmę  dla ptaków.