W związku z Porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy Zakładem Karnym nr 2 przy ul. Fiołkowej we Wrocławiu a Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych , dnia 03 listopada 2011r zorganizował akcję sprzątania Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

 

Teren objęty akcją to obrzeża zbiornika Mietkowskiego , jednego z największych tego typu akwenów wodnych w okolicy Wrocławia. Zbiornik Mietkowski spełnia wiele funkcji, stanowi niewątpliwie dużą atrakcję turystyczną - miejsce uprawiania sportów wodnych, jest miejscem eksploatacji żwiru, służy regulacji poziomu wody w Odrze, przez co jest bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania żeglugi śródlądowej.
Obszar zbiornika ma również duże znaczenie przyrodnicze , oprócz tego że znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” , objęty jest również ochroną jako Obszar „Natura 2000”,który jest cenny ze względu na przeloty i lęgi wielu cennych gatunków ptaków. Właśnie z tych względów Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych podjął inicjatywą posprzątania obrzeży zbiornika Mietkowskiego. Podobne akcje organizuje corocznie Polski Związek Wędkarski, ale śmieci nadal przybywa od wielu lat niezależnie od pory roku.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach przeprowadzenia akcji wynajął autokar, który przywiózł skazanych wraz z opiekunami na miejsce, zabezpieczył worki i rękawice oraz gorący posiłek, co stanowiło warunek przeprowadzenia akcji przez więźniów.
W organizację akcji włączyli się również: gmina Mietków, która zabezpieczyła kontenery i transport śmieci na wysypisko, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej –Zbiornik Mietkowski, którzy zapłacili za odbiór śmieci, wyznaczyli miejsca newralgiczne, które bezwzględnie wymagały posprzątania a także Polski Związek Wędkarski, który przygotował miejsce na posiłek i również brał czynny udział w koordynacji akcji.
Strefa brzegowa zbiornika objęta sprzątaniem, to około kilkanaście kilometrów, gdzie więźniowie zebrali blisko 5,5 tony porzuconych śmieci. Zebranie tak dużej ilości śmieci nie pozostanie bez znaczenia dla tego cennego przyrodniczo miejsca.
Dla więźniów stanowiła również walor resocjalizacyjny, poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej, szacunku dla środowiska naturalnego oraz kształtowania pożądanych społecznie postaw. Biorąc pod uwagę powodzenie akcji- ilość zebranych odpadów planuje się możliwość kontynuowania przedsięwzięcia cyklicznie , co DZPK ma zamiar przeprowadzić w ciągu przyszłego roku.