25 listopada we Wrocławiu odbędzie się III Dolnośląskie Międzysektorowe Forum Ekologiczne. Organizatorami spotkania są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Forum Ekologiczne, które jest ważnym instrumentem wdrażającym Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska*, umożliwi prezentację bieżących zagadnień oraz szeroką dyskusję nad optymalnymi rozwiązaniami w różnych obszarach edukacji ekologicznej.

Strona forum