Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/Wałbrzych, jak co roku przygotował ciekawą ofertę wakacyjnych zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Zajęcia prowadzone były na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego z wykorzystaniem istniejących tras ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych (Jeziorko Daisy, Dolina Różaneczników).

W wakacyjnych zajęciach brały udział dzieci z Miejskich Domów Kultury w Świdnicy i Świebodzicach, Ośrodka Społeczno-Kulturalnego „Podzamcze” w Wałbrzychu, koloniści z Parafii p.w. Ducha Świętego z Wrocławia oraz osoby dorosłe uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie.

Zajęcia pozwoliły przybliżyć uczestnikom znaczenie parków krajobrazowych, form ochrony, istotę tworzenia rezerwatów i powoływania pomników przyrody, konieczność ochrony gatunkowej roślin i zwierząt (ciekawostki i informacje dotyczące poszczególnych gatunków).

Podczas wycieczek przedstawiono szczegółowo historię, specyfikę obszaru Książańskiego Parku Krajobrazowego, formy ochrony występujące w obrębie parku oraz specyfikę gatunków sprowadzonych do parku tj. muflon, różanecznik katawbijski. Uczestnicy mogli podziwiać walory przyrodniczo-krajobrazowe Książańskiego Parku Krajobrazowego pokonując trasy turystyczne przebiegające m.in. przez rezerwaty przyrody „Jeziorko Daisy” i „Przełomy pod Książem k/Wałbrzycha”. Ponadto oferta edukacyjna została rozszerzona o siedliska występowania bobra europejskiego okolice Strugi i Cieszowa (obszar otuliny KPK) . Atrakcję wyjść terenowych stanowiła możliwość zorganizowania ogniska.

Ponadto przypominamy, że również w roku szkolnym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć edukacyjnych w ramach oferty DZPK O/Wałbrzych. Więcej informacji pod numerem telefonu 74 850 88 11 lub stronie internetowej www.dzpk.pl
Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach.